Tag: oko- wzrok- wady wzroku- krótkowzroczność- nadwzroczność- zasłanianie oka- zaćma

  • Szybki rzut oka na…OKO

    Szybki rzut oka na…OKO

    Według Światowej Organizacji Zdrowia na świecie jest ok. 150 mln ludzi z osłabionym widzeniem z powodu niewyrównanej wady wzroku Problem ten, niestety, dotyczy także dzieci. Niestety, najmłodsi często nie wiedzą i nie zgłaszają, problemów z widzeniem. Mogą tak funkcjonować długo, a problemy ze wzrokiem mogą pozostać niezauważone . Stwarza to ryzyko zbyt późnego rozpoznania ewentualnej […]